جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
یک موسسه انگلیسی ادعا کرد:

ایران نفتکشی را که توسط آمریکا توقیف شده بود پس گرفت

یک مؤسسه رفاه دریانوردان اعلام کرد: نفتکشی که توسط آمریکا و به خاطر دور زدن تحریم‌های ایران توقیف شده بود، توسط ایران بازپس گرفته شده است.
قبلی بعدی