جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
گزارش؛

پشت پرده تلاش برای تخریب وزیر خارجه ایران چیست؟

اگرچه هنوز یک ماه از معارفه کابینه دولت جدید نگذشته است معاندین و عناصر وابسته برای تخریب هیئت وزیران از جمله وزیر امور خارجه تا دندان مسلح شده اند.
مدیرعامل تعاون روستایی استان کرمانشاه:

سه روستا بازار جدید در کرمانشاه راه اندازی می شود

ایرج صفایی مدیرعامل تعاون روستایی استان کرمانشاه از راه اندازی سه روستا بازار در سطح استان خبر داد.
قبلی بعدی