گروه: چندرسانه ای  |فیلم و صوت
این روزها موضوع توافق 25 ساله ایران و چین، به مساله روز برای افکار عمومی تبدیل شده است.
۱۳۹۹ سه شنبه ۲۴ تير | ساعت:16:02